ثبت سفارش

شما میتوانید توضیحات تکمیلی سفارش خود را از طریق دکمه زیر به صورت فایل صوتی برای ما ارسال کنید . فایل ارسالی حتما باید با فرمت mp3 باشد .
Accepted file types: mp3, Max. file size: 2 MB.
شما میتوانید عکس و اطلاعات سفارش خود را از طریق فایل زیر برای ما ارسال کنید . فایل های ارسالی خود باید فرمت jpg یا pdf باشد .
Drop files here or
Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 5 MB.